C.R.Group จริงใจ เติบโตไปกับ C.R.Group

มาร่วมเป็นนักขายออนไลน์มืออาชีพกับเรา ด้วยสินค้า ที่มีคุณภาพหลากหลาย ขายง่าย มีบริการครบวงจร ไม่ทอดทิ้งกัน ด้วยประสบการณ์ที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า 40ปี

สินค้าของ C.R.Group


รายชื่อผู้จัดจำหน่าย

กรุงเทพเครื่องสวนบริษัท   วี.บี.พัฒนายนต์กรุงเทพ   จำกัด
คุณวรพล     จิตตมาศบริษัท   วี.วี.พร๊อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป   จำกัด
คุณสรยุทธ     น้อยดีบริษัท   สหปลื้ม   จำกัด
คุณสุพิศ     สุวรรณสุทธิบริษัท   สิทธิพงษ์จรัล   จำกัด
จรัญ  ( วันทนา   วุฒิคุณากร )บริษัท   สินอารีย์   จำกัด
จำรูญ แมชชินเนอรี่บริษัท   เสริมไพศาล   จำกัด
ไถ่เส็งฮงบริษัท   แสงชัยอำพล   จำกัด
เทพาซัพพลายบริษัท   แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง   จำกัด
บรรจุทรัพย์บริษัท   อินทราวัสดุ (1997)   จำกัด
บริษัท   กรีนพลาน่า   จำกัดบริษัท   อินทวีทรัพย์   จำกัด
บริษัท   เค ยู พลานท์ เซ็นเตอร์   จำกัดบริษัท   อินเทรนด์ ฮาร์ดแวร์   จำกัด
บริษัท   เครื่องมือร่ำรวย   จำกัดบริษัท   เอส พี โฮมมาร์ท   จำกัด
บริษัท   เคี่ยงไถ่วัฒนา (1992)   จำกัดบริษัท   เอส.อาร์.อาร์.กรุ๊ป   จำกัด
บริษัท   ชลาศัย เอ็นจิเนียริ่ง   จำกัดบริษัท   ไฮโซะเทค   จำกัด
บริษัท   ชุมพลโลหะกิจ (8888)   จำกัดบริษัท  ซิกนัส อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด
บริษัท   ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร์   จำกัดบริษัท  ต.ยนต์ชัยปากน้ำ (2005)  จำกัด
บริษัท   ซี.ดับบลิว.(ไชยวัฒฐ์)   จำกัดบริษัท บิ๊กไฟว์ แมชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท   ซี.เอส.บี.แมชชีนกรุ๊ป   จำกัดปาริชาต 2
บริษัท   ซี.แอล.เอ็ม. มาร์เก็ตติ้ง   จำกัดพรชัยฮาร์ดแวร์
บริษัท   ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์   จำกัดพี.เจ.ซัพพลาย
บริษัท   ซุปเปอร์ปั๊มแมน   จำกัดร้าน   ตั้งเจริญภัณฑ์ เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท   ดำรงค์ชัยเคหะภัณฑ์   จำกัดร้าน  เจริญโชคดี
บริษัท   ดำรงรังสิต อินเตอร์กรุ๊ป   จำกัดร้าน  บุญชัยโลหะภัณฑ์
บริษัท   ตงฟางไพพ์ ซิสเต็มส์   จำกัดร้าน  เบญจคม
บริษัท   ตั้งง่วนเฮง (2535)   จำกัดร้าน  รัตนา ฮาร์ดแวร์
บริษัท   ทรัพย์ธัญญนันท์   จำกัดร้าน  ล.เจริญมอเตอร์
บริษัท   ทรี เจ โฮม   จำกัดรุ่งเจริญกิจพานิช
บริษัท   ที.ซี.เอส. แมชชีนเทรด   จำกัดส.ประสิทธิ์ แมชชีนเนอรี่
บริษัท   นาดา อินเตอร์กรุ๊ป   จำกัดสยามเคหะภัณฑ์ 
บริษัท   น่ำแซ เทรดดิ้ง (2012)   จำกัดสิทธิพงษ์
บริษัท   นิวย่งเส็ง (1966)   จำกัดห้าง  สินเจริญ
บริษัท   บิสิเนส ซัคเซส   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  ณัฐปรีชา
บริษัท   บูรพา เทคโนโลยี่   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  ดำรงค์ชัยเคหะภัณฑ์
บริษัท   ปั๊มแมน   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธนวัฒน์ เซรามิค
บริษัท   พงศ์พลวิศวภัณฑ์   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  นิวบางปู ค้าวัสดุก่อสร้าง
บริษัท   พิบูลบุญทรัพย์   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  เบ๊ชัยแสง
บริษัท   มั่งคั่งทรัพย์อนันต์ เทรดดิ้ง   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  พรเจริญ วอเตอร์ไพพ์
บริษัท   มั่งคั่งทรัพย์อนันต์ วัสดุภัณฑ์   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  โลหะกาญจน์ แมชชินเนอรี่
บริษัท   ย่งฮง เอ็นจิเนียริ่ง   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  เวอร์เทค เทคนิค
บริษัท   วันเนอร์ แอสเซท   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  แสงธานี
บริษัท   วินมอเตอร์   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  แสงอัมพรซัพพลาย
บริษัท   วิศิษฏ์ภัณฑ์ (1991)   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
เก่งฮาร์ดแวร์บริษัท   ฟาร์มเมท เอเชีย   จำกัด
คุณชยพล     เคหะนันท์บริษัท   มั่งมี  นิรันดร   จำกัด
คุณชัยศักดิ์     เชื้อชาวนาบริษัท   วัฒนาการยนต์ (1994)   จำกัด
คุณนิยม     แสนมะโนบริษัท   ศิวะพลอย ซีเมนต์   จำกัด
คุณประยุทธ     มะธิปาปังบริษัท   ศิวัชวัสดุภัณฑ์   จำกัด
คุณพิชยา     ดีเสมอบริษัท   สมชัยและบุตร 2008   จำกัด
คุณยุทธนา   จันทร์อุดรบริษัท   สมพรพานิชการเกษตร   จำกัด
คุณวิชัย     ชานะรักษ์บริษัท   สยามนำทอง   จำกัด
คุณศราวุฒิ     วิทยกุลบริษัท   สหทองไทยกาญจนบุรี   จำกัด
คุณสมชาย     สุทธิบริษัท   สิงห์ทองวัสดุ   จำกัด
คุณสมบัติ     แสงเทียนบริษัท   อยุธยานานาภัณฑ์   จำกัด
คุณสมบูรณ์     ปรีกุลบริษัท   อาภรณ์เจริญแมชชินเนอรี่   จำกัด
คุณเอกพล     อัมพรทองบริษัท   เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย   จำกัด
คูหาวิจิตรบริษัท   เอส.เค.หัวหิน   จำกัด
จังเจียบเฮงบริษัท   เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด   จำกัด
จิรพรเกษตรยนต์บริษัท   เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ฟู๊ด   จำกัด
ณรงค์ฮาร์ดแวร์รัตนชัยโลหะกิจ
ดีเสมอ ค้าเหล็กร้าน  จักรวาล
ต.วิสิทธิ์การค้าร้าน  ทิพวรรณการไฟฟ้า
ท. วัฒนา ร้าน  ปรีดานานาภัณฑ์ 
ท๊อปเครื่องกลการเกษตรร้าน  สมจิตเกษตรยนต์
ไทยการยนต์ร้าน  แสงไพรินทร์
นพรัตน์การยนต์  ไฟฟ้าร้าน พงษ์พานิช
นาย ลิขิต     อังคภาณุกุล  ( สหทองไทย กาญจนบุรี )รุ่งเรืองวัสดุ
นายฉลอง     ไพรหาญโรงค้าไม้ พูลศักดิ์พานิชค้าไม้
บริษัท   กรีนพลาน่า   จำกัดลิ้มกิมเส็ง
บริษัท   คลองถม 4 กาญจนบุรี   จำกัดวรกุลยนต์
บริษัท   เจ้าสัวเกษตร   จำกัดวัดป่ามณีกาญน์
บริษัท   ชัยสุวรรณวัสดุดี   จำกัดศ.รัตนชัย
บริษัท   โชคศยาธร คอนสตรั๊คชั่น   จำกัดส.สุเทพฮาร์ดแวร์
บริษัท   ซีทูล ฮาร์ดแวร์   จำกัดสมเกียรติพานิช
บริษัท   ดีโฮม ซัพพลาย   จำกัดสวีทโฮมฮาร์ดแวร์
บริษัท   ท.วัฒนาสุข   จำกัดสุกิมการเกษตร
บริษัท   ทรูบีฟ   จำกัดห้าง  ศิริชัยค้าไม้
บริษัท   ที ไอ ซี แอล   จำกัดห้าง ไทยรุ่ง
บริษัท   โทเทิล บิลดิ้ง โปรดักส์   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด   ช.วาณิชธนสาสน์
บริษัท   ไทยนิยมเทรดดิ้ง   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  เป็นหนึ่งค้าวัสดุก่อสร้าง-หนองม่วง (1997)
บริษัท   บางกอกพิพัฒน์   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  ภูตะวันวัสดุก่อสร้าง
บริษัท   บุญนำชัย อะโกรเทค   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  รุ่งยืนยง ซัพพลาย
บริษัท   เบญญาภา ก่อสร้าง   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  เลิศพานิชเทรดดิ้ง
บริษัท   พี.บี.แอนด์ วิว   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  แสงชัยครอป
บริษัท   พีพีเอสแมชชีนทูลล์   จำกัดเอ็น ที ซี ซัพพลาย
ก.เจริญภัณฑ์
ก.อุปกรณ์ (กู๋)
คุณกัลยา     โปแอ
คุณพิชิต     คะเรารัมย์
คุณวิทยา     เสียงสนั่น
เจี่ยซ่งเส็งฮาร์ดแวร์
ธงชัยฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูล
บริษัท   เจี่ยซ่งเส็งโปร   จำกัด
บริษัท   ช.พูนกิจชลบุรี   จำกัด
บริษัท   แต้ย่งสุน   จำกัด
มนต์ชัยการเกษตร
ร้าน  โจเจริญยนต์
แสงทองเคหะภัณฑ์
กระบี่การไฟฟ้าและประปาร้าน  พี.เจ.ออโต้ซัพพลาย
เฉลิมกิจการไฟฟ้าร้าน  เพชรศรี
ช.สตาร์ร้าน  ยุ้งเฮาเทรดดิ้ง
ญานธนซัพพลายร้าน  ยูโสปคานกลการ
ดี – ทรีทร้าน  วรภัณฑ์
ตุงเซินร้าน  ศรายุทธเครื่องตัดหญ้า
ทวีกิจ                                                                                                                                 .ร้าน  ศิริภัณฑ์กลการ
ท่าแซะเกษตรภัณฑ์ร้าน  สมหมาย พี วี ซี
ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์ร้าน  สามพี่น้องการเกษตร
บริษัท   กรุงเทพฮาร์ดแวร์ สามกอง ภูเก็ต   จำกัดร้าน  สินเจริญยิ่ง
บริษัท   ควอลิตี้ โฮมมาร์ท   จำกัดร้าน  เอนกการช่าง
บริษัท   ชุมพร การ์เด้น   จำกัดเลี่ยงฮวดจั่น หรือ สมนึกกลการ
บริษัท   เซาเทอร์น วอเตอร์เทค   จำกัดวุฒิกลการ
บริษัท   ตงการช่างซัพพลาย   จำกัดศุภวานิช (2533)
บริษัท   ตุงเซิ่นการเกษตร นาสาร   จำกัดส.การช่าง
บริษัท   เทพนครการประปา   จำกัดสมุยมาสเตอร์ วอเตอร์ ซิสเต็มส์
บริษัท   นำรุ่งทูล   จำกัดสหภัณฑ์ 2
บริษัท   บ้านน้ำอาร์โอ   จำกัดสินเสถียร อะไหล่
บริษัท   พรีคลีน เอ็นเตอร์ไพรส์   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด   ช.บาดาล กระบี่
บริษัท   ภูเก็ตบาดาล   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  กสิกรจักรกล
บริษัท   ส.การช่าง นครศรี   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  ช.การช่างจักรกลการเกษตร
บริษัท   โอเคซัพพลาย หาดใหญ่   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชุมพรตั้งฮวดหลี
บุญสิทธิ์ การเกษตร  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ดี ทรีท
เปรมมณีไฟฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด  ตงการช่าง
โปลุ้นการไฟฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด  ถาวรการเกษตร
พลอยเกษตรภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ม.นรากลการ
พิทยาภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ยะลาย่งฮวด
เพ็ญศรีพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ยินดีวัฒนา
ภูฤทธิ์เกษตรภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วรการจักรกล
รวมภัณฑ์  บ้านนาเดิมห้างหุ้นส่วนจำกัด  สิทธิชัย โปร เทคนิค
ร้าน  กาญจนภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สุราษฎร์ แมคคานิค ซัพพลาย
ร้าน  ช่างไทยและวัสดุภัณฑ์แหลมทองอะไหล่ยนต์
ร้าน  นาทวีการเกษตรอินเตอร์เทรดดิ้ง
ร้าน  บ้านในเกษตรภัณฑ์อึ่งน่ำเส็ง
ร้าน  ป่าตองสารพัดช่างเอกการเกษตร
กิจรุ่งเรือง                                                                                                                               .ร้าน  สนั่นการช่าง
กิติณัฐ โลหะการร้าน  สยามยนต์
เขารูปช้างเกษตรยนต์ร้าน  สิงห์อุดม
คุณฤทธิชัย     ไชยลังการ้าน จิตรกรภัณฑ์
เค.เค พาณิชย์ร้าน ศรีสง่า  
ชัยเฮงจั่นร้าน สยามยนต์
ต.เกษตรยนตไร่ธาราทอง เขาค้อ
ตะวันพานิชศรีเจริญพานิช
ตากฟ้าการเกษตรศิริชัยพาณิชย์
ทวีโชคส.พาณิชย์โฮลเซลล์
ทีดี วอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิสส.สหยนต์สันป่าตอง
น่าน-แพร่ การเกษตรสกุลดีเจริญพานิช
นิมิตรยนต์การเกษตรสอางค์ทิพย์
เนส มล เจริญอะไหล่สากลการเกษตร  2015
บริษัท   งี่เส็งจักรกลแพร่   จำกัดสุโขทัยอะไหล่ 2
บริษัท   เจริญพานิช กรุ๊ป   จำกัดหนองฉางกลการ
บริษัท   ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์   จำกัดหน่อยการช่าง  
บริษัท   ซีซีพี คอร์ปอเรชั่น   จำกัดหสม. เลิศวัฒนาการค้า (คณะบุคคล)
บริษัท   ตากฟ้าคัลเลอร์   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด   ดี.ดี. ไทโฮมมาร์ท
บริษัท   ทูลโปรเฟสชั่น   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด   สากลโทรทัศน์และบุตร
บริษัท   รุ่งเจริญค้าวัสดุภัณฑ์ ( แม่สาย )   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด   หลู่วาณิชย์เคมีภัณฑ์
บริษัท   รุ่งเจริญค้าวัสดุภัณฑ์ (แม่สาย)   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  กำแพงเพชรพีระการยนต์
บริษัท   วาดสรรค์   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  กิจอาคมการค้า
บริษัท   สกุลดี เพาเวอร์ทูลส์   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  กิมแซกลการ
บริษัท   สมบัติพานิช ตะพานหิน   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  เกษตรยนต์ (2530)
บริษัท   หน่อยการช่างการเกษตร 2560   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  จันทร์ศิริพานิช
บริษัท   อาคารสินแมชชินเนอร์รี่   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจริญพัชรสินฮาร์ดแวร์
บริษัท   แอ็กกี้โฮม   จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด  ญาณิศา (22)
ประเสริฐยนต์อะหลั่ยห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไทยทองดีการเกษตร
ม.เจริญอะไหล่ยนต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ประยงค์กลการ(1996)
มติมนต์พาณิชย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ประเสริฐยนต์อะไหล่
รังสิตเจริญภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป่าโมกการประปา
ร้าน  กิมแซอาหลั่ย 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พัฒนาสหกิจ 2561
ร้าน  เกษตรยนต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไพศาลการยนต์หนองตม
ร้าน  เจริญกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด  ยนต์สยาม
ร้าน  ทรัพย์ไพบูลย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หนองบัวแหลมทองค้าไม้
ร้าน  บุญเกษตรห้างหุ้นส่วนจำกัด  โฮมอะโกรกำแพงเพชร
ร้าน  โพทะเลค้าเหล็กอ่างทองพานิช
ร้าน  แม่สายยนต์อาทิตย์เคหะภัณฑ์
ร้าน  ยิ่งเจริญยนต์การเกษตรอุดมกันทามาศ
ร้าน  ยุวดีอะไหล่ 
คณะบุคคล  ธนโชติ (เจี่ยหม่งเส็ง) ร้าน  สหกิจอะไหล่
คุณจารวัฒน์     อ้นเกษม ร้าน  สหพลมอเตอร์  (ช่างยาว)
คุณจุรพร     เจษฎาพาณิชย์  ( ร้านพร ) โรงกลึงพัฒนาการช่าง
คุณนิพล     ใบยา ลีชุนเซ้ง อุปกรณ์
คุณประจักษ์     ศิริ วิทยาวัสดุ
คุณฮงทอง     เลิศวิริยะเศรษฐ์ ศิริมุกดาอะไหล่
โค้วกิมเซ้ง ส.กันทรลักษ์โฮมมาร์ท
เชิดชัยพานิช สมใจนึก
โตการเกษตร สมนึกการไฟฟ้า
ทวีโชค หจก. ส่งเส็งมอเตอร์
บริษัท   กลั่นสุวรรณ อิมปอร์ต – เอ็กซ์ปอร์ต   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  กิจเจริญปากช่อง
บริษัท   กิมเซ้งฮาร์ดแวร์   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  คูณทวีเกษตรยนต์
บริษัท   ชัยเจริญ กุดชุม   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  จี ที ซัพพลาย
บริษัท   ต.แสงชัย ชุมแพ (1985)   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชัยภูมิอุปกรณ์
บริษัท   ตั้งแซเยี้ยง   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ซินฮวดเฮงกลการ สุรินทร์
บริษัท   พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น   จำกัด                                                                                           . ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ดาวเจียนหนองคาย
บริษัท   พันธ์ทวี สยาม   จำกัด                                                                                                        . ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ถาวรประปาอุดร (1988)
บริษัท   เพื่อนช่าง เลย   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทวิชัย สุรินทร์
บริษัท   ยิ่งเจริญ โปรแม็กซ์   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไทยรัตน์วัสดุภัณฑ์ (1997)
บริษัท   รัตนวัฒนาพานิช   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บ้วนเฮงลำปลายมาศ
บริษัท   ราชา เพาเวอร์ทูลส์   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บุญชวน การเกษตร 2014
บริษัท   ริริน   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บุญไทยฮาร์ดแวร์
บริษัท   แสงชัยการก่อสร้างและการเกษตร   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เป็งจิวเกษตร
บริษัท   อุบลวัสดุ   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  มิตรเกษตรนครพนม
บริษัท   ไอคอนโฮม 2019   จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วัฒนศักดิ์ (จัตุรัส 1992)
บุญชวนมินิมาร์ท ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ส.ทวีสินกาฬสินธุ์
รวมมิตรเกษตรยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สหภัณฑ์ซีเมนต์
ร้าน  เกียรติชัยการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สินค้าซีเมนต์ไทย
ร้าน  ชุนเซ้งพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อุดมศักดิ์ 2018
ร้าน  ตั้งง่วนหมงเก้าพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อุบลอีสาณมอเตอร์
ร้าน  พี.เอส.วาย การเกษตร อ.สหะกิจ
ร้าน  ไพบูลย์พานิช ออโต้บัส
Message us