รวมพลังเป็นโอกาส
สร้างรายได้ และเติบโตไปพร้อมกับเรา
สมัครนักธุรกิจ C.R.Group
รวมพลังเป็นโอกาส
สร้างรายได้ และเติบโตไปพร้อมกับเรา
สมัครนักธุรกิจ C.R.Group
รวมพลังเป็นโอกาส
สร้างรายได้ และเติบโตไปพร้อมกับเรา
สมัครนักธุรกิจ C.R.Group

ทำไมต้อง C.R.Group

รายได้ดี

ทำงานได้ทุกที่
/ ทุกเวลา

ไม่ต้องสต็อกสินค้า

มีทีมงานให้คำปรึกษา
พร้อม Training

รู้จัก C.R.Group

C.R.Group จริงใจ เติบโตไปกับ C.R.Group

มาร่วมเป็นนักขายออนไลน์มืออาชีพกับเรา ด้วยสินค้า ที่มีคุณภาพ หลากหลาย ขายง่าย มีบริการครบวงจร ไม่ทอดทิ้งกัน ด้วยประสบการณ์ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 40 ปี
Play Video

สินค้าของ C.R.Group

ขั้นตอนการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครนักธุรกิจ C.R.Group

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารการสมัคร พร้อมเซ็นรับรอง ตามรายการดังนี้

(*หากเอกสารยังไม่พร้อม สามารถข้ามขันตอนนี้และส่งเอกสารภายหลังได้)
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. หลักฐานการศึกษา เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ใบประกาศนียบัตรใบรับรองผลการศึกษา เป็นต้น
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (Book Bank)

รายชื่อผู้จัดจำหน่าย

สมัครนักธุรกิจ C.R.

แนบเอกสารการสมัคร พร้อมเซ็นรับรอง ตามรายการดังนี้

(*หากเอกสารยังไม่พร้อม สามารถข้ามขันตอนนี้และส่งเอกสารภายหลังได้)
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. หลักฐานการศึกษา เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ใบประกาศนียบัตรใบรับรองผลการศึกษา เป็นต้น
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (Book Bank)